A. Bevezetés

 1. Weboldalunk felhasználóinak személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra, és mindent megteszünk annak védelmében. Ez a szabályzat elmagyarázza, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait.
 2. Azzal, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban hozzájárul a cookie-k használatához weboldalunk első látogatása során, engedélyt ad számunkra, hogy minden további látogatás alkalmával cookie-kat használjunk.

B. Szellemi tulajdonjogok
Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonjával készült, és a Website Planet módosította (www.websiteplanet.com)

B. Személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatok gyűjtése, tárolása és felhasználása tárgyát képezi:

 1. A számítógépével kapcsolatos információk, beleértve az IP-címet, a földrajzi elhelyezkedést, a böngésző típusát és verzióját, valamint az operációs rendszert;
 2. A webhely látogatásaival és használatával kapcsolatos információk, beleértve a hivatkozási forrásokat, a látogatások hosszát, a megtekintett oldalakat és a webhely navigációs útvonalait;
 3. Információ az Ön e-mail címéről, amelyet a weboldalunkon való regisztrációhoz használt;
 4. Azok az adatok, amelyeket weboldalunkon profil létrehozásakor adott meg – például az Ön neve, profilképe, neme, születési dátuma, családi állapota, hobbi és érdeklődési köre, végzettsége és munkahelye;
 5. Azok az információk, mint például az Ön neve és e-mail címe, amelyet akkor ad meg, amikor feliratkozik leveleinkre és/vagy hírleveleinkre;
 6. A weboldal szolgáltatásaink használata során megadott adatok;
 7. A weboldalunk használata során keletkezett információk, beleértve a használat idejére, gyakoriságára és feltételeire vonatkozó információkat;
 8. A weboldalunkon keresztül végrehajtott vásárlásokkal, használt szolgáltatásokkal vagy tranzakciókkal kapcsolatos információk, beleértve az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és hitelkártyaadatait;
 9. Az oldalunkon az online közzététel céljából közzétett információk, beleértve az Ön felhasználónevét, profilképét és bejegyzésének tartalmát;
 10. Az Ön által nekünk e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül küldött kommunikációban szereplő információk, beleértve az üzenet tartalmát és metaadatait;
 11. Bármilyen egyéb személyes adat, amelyet Ön közölt velünk.
  Mielőtt harmadik fél személyes adatait felfedné velünk, meg kell szereznie az adott személy hozzájárulását mind a nyilvánosságra hozatalhoz, mind az adatok ezen szabályok szerinti feldolgozásához.

Mielőtt harmadik fél személyes adatait felfedné velünk, meg kell szereznie az adott személy hozzájárulását mind a nyilvánosságra hozatalhoz, mind az adatok ezen szabályok szerinti feldolgozásához.

D. Személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jelen szabályzatban vagy a weboldal megfelelő oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 1. weboldalunk és üzletünk adminisztrálása;
 2. weboldalunk személyre szabása az Ön számára;
 3. lehetővé téve Önnek a weboldalunkon elérhető szolgáltatások használatát;
 4. a weboldalunkon keresztül vásárolt áruk elküldése Önnek;
 5. a weboldalunkon keresztül vásárolt szolgáltatások nyújtása Önnek;
 6. üzenetek, számlák és fizetési emlékeztetők küldése, valamint kifizetések fogadása Öntől;
 7. nem marketing jellegű kereskedelmi üzenetek küldése Önnek;
 8. az Ön által kifejezetten kért e-mail üzenetek küldése;
 9. e-mailek küldése, ha feliratkozott (bármikor közölheti velünk, hogy nem kíván többé tőlünk e-maileket kapni);
 10. marketingkommunikációt küldünk Önnek üzleti tevékenységünkről vagy gondosan kiválasztott külső cégek üzleti tevékenységeiről, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, bejegyzések útján, vagy ha ehhez kifejezetten hozzájárult, e-mailben vagy hasonló módon technológiák (bármikor értesíthet minket arról, hogy a továbbiakban nem kíván marketing üzeneteket kapni);
 11. harmadik felek számára a felhasználóinkkal kapcsolatos statisztikai adatok biztosítása (azonban ezek a harmadik fél cégek nem lesznek képesek ezen adatok alapján egyetlen felhasználót sem azonosítani);
 12. az Ön által vagy Önnel kapcsolatban a weboldalunkkal kapcsolatban tett megkeresések és panaszok kezelése;
 13. oldalunk biztonságának biztosítása és a csalások megelőzése érdekében;
 14. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzésére (beleértve a weboldalunk privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek figyelését); és
 15. más célokra.

Ha Ön személyes adatokat adott meg weboldalunkon való közzététel céljából, azokat közzétesszük. Ellenkező esetben ezeket az információkat az Ön által nekünk adott licencnek megfelelően használjuk fel.

Adatvédelmi beállításai felhasználhatók személyes adatainak weboldalunkon való közzétételének korlátozására, és módosíthatók a webhely adatvédelmi vezérlőin keresztül.

Az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik fél céggel direkt marketing célból az adott vagy bármely más harmadik fél cég által.

D. Személyes adatok közzététele

Fenntartjuk a jogot arra, hogy személyes adatait bármely alkalmazottunknak, igazgatónknak, kötvénytulajdonosunknak, szakmai tanácsadónknak, ügynökünknek, beszállítónknak vagy alvállalkozónknak kiadjuk, a jelen szabályzatban meghatározott mértékben és célokra.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy személyes adatait cégcsoportunk bármely tagjával (ideértve leányvállalatainkat, végső holdingtársaságunkat és annak összes leányvállalatát) a jelen szabályzatban meghatározott mértékben és célokra kiadjuk.

Fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozzuk:

 1. azokban az esetekben, amikor a törvény ezt megköveteli tőlünk;
 2. bármely jelenlegi vagy jövőbeni jogi eljárással kapcsolatban;
 3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a más felek tájékoztatását a csalás megelőzése vagy a hitelkockázat csökkentése érdekében);
 4. bármely általunk értékesített (vagy eladni szándékozott) vállalkozás vagy eszköz vevőjének (vagy potenciális vevőjének); és
 5. minden olyan személynek, aki ésszerű véleményünk szerint bírósághoz vagy más felhatalmazott szervhez fordulhat a személyes adatok közlése érdekében, és ésszerű véleményünk szerint az adott bíróság vagy felhatalmazott szerv végzést ad ki a személyes adatok közlésére.

Személyes adatait harmadik félnek nem adjuk ki, kivéve a jelen szabályzatban meghatározott eseteket.

E. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

 1. Az általunk gyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely olyan ország között, ahol működünk, annak érdekében, hogy az információkat a jelen szabályozásnak megfelelően felhasználhassuk.
 2. Az általunk gyűjtött információkat a következő országokba továbbíthatjuk, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térséghez hasonló adatvédelmi törvényekkel: Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
 3. A weboldalunkon közzétett személyes adatok világszerte elérhetők lehetnek az interneten keresztül. Nem áll módunkban megakadályozni, hogy harmadik felek felhasználják, vagy illegálisan felhasználják bűnös célokra.
 4. A jelen szabályok elfogadásával Ön hozzájárul az E pontban meghatározott személyes adatainak továbbításához.

E. Személyes adatok tárolása

 1. Az E. szakasz megállapítja a társaság személyes adatok megőrzésére vonatkozó szabályait és eljárásait. Ezen szabályok és eljárások célja annak biztosítása, hogy megfeleljünk a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek.
 2. Az általunk meghatározott célból vagy célok érdekében feldolgozott személyes adatokat nem szabad tovább őrizni, mint amennyi az adott cél vagy célok eléréséhez szükséges.
 3. Az E. szakasz egyéb rendelkezései ellenére megőrizzük azokat a dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is), amelyek személyes adatokat tartalmaznak:
  1. azokban az esetekben, amikor a törvény ezt megköveteli tőlünk;
  2. ha úgy gondoljuk, hogy ezek a dokumentumok relevánsak lehetnek bármely jelenlegi vagy jövőbeli jogi eljárás szempontjából; és
  3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a más felek tájékoztatását a csalás megelőzése vagy a hitelkockázat csökkentése érdekében).

J. Személyes adatainak védelme

 1. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk személyes adatai elvesztésének, jogellenes felhasználásának vagy meghamisításának megakadályozása érdekében.
 2. Az Ön által megadott összes személyes adatot biztonságos (jelszó és tűzfal) szervereinken tároljuk.
 3. Az oldalunkon végrehajtott minden elektronikus pénzügyi tranzakciót adattitkosítási technológia véd.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az interneten keresztüli információtovábbítás eleve nem biztonságos, és nem tudjuk garantálni a világhálón keresztül küldött adatok biztonságát.
 5. Kizárólag Ön a felelős azért, hogy a weboldalunkhoz való hozzáféréshez szükséges jelszavát bizalmasan kezelje. Soha nem kérjük a jelszavát (kivéve, ha megpróbál bejelentkezni a fiókjába az oldalunkon).

K. Változások és módosítások

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy e szabályokat időszakonként módosítsuk, módosítsuk, és új változatukat weboldalunkon tegyük közzé. Rendszeresen ellenőrizze ezt a weboldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a szabályok módosításait. Ezen irányelvek változásairól e-mailben vagy webhelyünk privát üzenetküldő rendszerén keresztül is értesíthetjük Önt.

I. Az Ön jogai

Ön utasíthat bennünket, hogy adjunk meg minden Önről birtokunkban lévő személyes adatot; ilyen információnyújtásra a következő esetekben kerül sor:

 1. díjak fizetése;
 2. személyazonosságának megfelelő megerősítése.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kérésére megtagadjuk a tájékoztatást, a hatályos jogszabályok keretein belül.

Önnek jogában áll utasítani bennünket, hogy személyes adatait marketing célokra ne dolgozzuk fel.

A gyakorlatban általában vagy előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait marketing célokra használjuk fel, vagy lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy leiratkozzon adatainak marketingcélú felhasználásáról.

I. Harmadik felek webhelyei

Weboldalunk hiperhivatkozásokat tartalmaz harmadik fél cégek és magánszemélyek weboldalaira mutató hivatkozásokat, valamint az azokkal kapcsolatos részleteket. Nincsenek kezelési eszközeink, és nem vállalunk felelősséget harmadik felek és az ágazatban működő vállalatok adatvédelmi irányelveiért és gyakorlataiért.

Y. Az információk frissítése

Kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket, ha az általunk tárolt személyes adatait frissíteni vagy helyesbíteni kell.

J. Fájlok-Cookie-k

Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból) tartalmazó fájl, amelyet egy webszerver küld a webböngészőnek, és a böngésző tárol. Ezt követően az azonosítót minden alkalommal visszaküldi a szervernek, amikor a böngésző weboldalt kér a szervertől. A cookie-k lehetnek „állandóak” vagy „munkamenetek”: az állandókat a böngésző tárolja, és a lejárati dátumig érvényesek, kivéve, ha a felhasználó előzetesen törli; A "munkamenet"-ek viszont törlődnek az oldallal folytatott munkamenet végén vagy a böngésző bezárása után. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely azonosítaná a felhasználót. A rendelkezésünkre álló személyes adatai azonban összekapcsolhatók a cookie-kból tárolt és beszerzett információkkal. Weboldalunkon állandó és munkamenet sütiket is használunk.

 1. A weboldalunkon használt cookie-k nevei és felhasználásuk céljai az alábbiak:
  1. Weboldalunkon a Google Analytics segítségével felismerjük a számítógépet, amikor a felhasználó felkeresi a webhelyet;
 2. A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-k használatának elutasítására, például:
  1. Az Internet Explorerben (10-es verzió) az "Eszközök" - "Internetbeállítások" - "Adatvédelem" - "Speciális" ("Eszközök", "Internetbeállítások", "Adatvédelem") menüben elérhető cookie-kezelési beállításokkal tilthatja le. "Fejlett");
  2. a Firefoxban (24-es verzió) letilthatja az összes cookie-t az "Eszközök" - "Opciók" - "Adatvédelem" lehetőségre kattintva: a legördülő menüben válassza az "Egyéni naplóbeállítások használata" lehetőséget, és törölje a "Cookie-k elfogadása webhelyekről" jelölőnégyzetet; és végül
  3. A Chrome-ban (29-es verzió) letilthatja az összes cookie-t a Beállítások és vezérlők menü Beállítások - Speciális beállítások és Tartalombeállítások megjelenítése, majd a Webhelyek adatküldésének megakadályozása ” lehetőség kiválasztásával a „Cookie-k” alatt.

Az összes cookie letiltása számos webhely használhatóságára negatív hatással lesz. Ha letiltja a cookie-kat, nem fogja tudni használni weboldalunk számos funkcióját.

 1. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket, például:
  1. az Internet Explorerben (10-es verzió) manuálisan kell törölnie a cookie-kat (az erre vonatkozó utasításokat itt találja http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. Firefoxban (24-es verzió) a cookie-k az "Eszközök" - "Beállítások" - "Adatvédelem" menüben törölhetők: a legördülő menüben válassza az "Egyéni naplóbeállítások használata" elemet, kattintson a "Cookie-k megjelenítése" gombra. majd - "Összes cookie törlése";
  3. a Chrome-ban (29-es verzió) törölheti az összes cookie-t, ha belép a "Beállítások és kezelés" menübe, és kiválasztja a "Beállítások" - "Speciális beállítások megjelenítése" és a "Böngészési adatok törlése" lehetőséget, mielőtt kiválasztja a "Cookie-k törlése" és egyéb webhelyadatok és beépülő modulokat. .
 2. A cookie-k törlése negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára.